• تاریخ : ۹ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : فیلم

دریافت فیلم: م.شاه حسینی/ کلمه لیبرال (Liberal) نخستین بار در قرون وسطی (Middle Ages) یا همان دوره ی نوزایی و نوزایش غرب شایع گردید؛ دورانی که به عصر رنسانس (Renaissance) معروف شد و از سال‌های ۱۳۰۰ میلادی در ایتالیا آغاز و در طول سه قرن در سراسر اروپا انتشار پیدا نمود و اگر چه در ظاهر فرایند هنر و علوم را در غرب توسعه بخشید، اما در واقع با حذف حقیقتی به نام دین و خدا از بستر حاکمیت در جامعه ی غرب همراه گردید.

م. شاه حسینی / واژه لیبرالیسم (Liberalism) به معنای اباحه  گری، از واژه انگلیسی لیبرتی (Liberty) به معنی آزادی‌ گرفته شده و امروزه به جمع وسیعی از ایده‌ها و نظریات فلسفی اطلاق می‌شود که در بطن خود انسان را آزاد مطلق فرض نموده و وجود هیچ قید و بندی را در زندگی انسانی برنمی تابد و تمام افعال انسان ها را مباح می انگارد.

حقیقت این است که بحث آزادی در بین غربی ها، در همین سه چهار قرنِ حول و حوش رنسانس و بعد از رنسانس، یک شکوفایی بی‌نظیری پیدا کرده. چه در زمینه‌ی علوم فلسفی، چه در زمینه‌ی علوم اجتماعی، چه در زمینه‌ی هنر و ادبیات، کمتر موضوعی مثل مسئله‌ی آزادی در غرب، در این سه چهار قرن مطرح شده. این یک علت کلی دارد، علل پیرامونی هم دارد. علت کلی این است که این بحث های بنیانیِ اصولی برای اینکه راه بیفتد، یک ماجراانگیزی لازم دارد؛ یعنی غالبا یک طوفان این بحث های اساسی را به راه می‌اندازد. در حال عادی، بحث های چالشیِ عمیقِ مهم درباره‌ی این مقولات اساسی اتفاق نمی افتد؛ یک حادثه‌ای باید پیش بیاید که آن حادثه زمینه شود… د. بنابراین عوامل رشد این حرکت فکری، اینها بود: در درجه‌ی اول، رنسانس بود. طبعا رنسانس یک حادثه‌ی دفعی نبود، اما حوادث فراوانی در طول دویست سالِ اولِ رنسانس پیش آمد، که یکی اش مسئله‌ی انقلاب صنعتی بود، یکی اش مسئله‌ی انقلاب کبیر فرانسه بود. خود اینها فکر آزادی را مطرح کرد؛ لذا کار کردند. فلاسفه‌ی فراوانِ متعددی هزاران تحقیق و مقاله و کتاب نوشتند. در همه‌ی کشورهای غربی صدها کتاب مدون در باب آزادی نوشته شد. بعد هم که این فکر به آمریکا منتقل شد، در آنجا هم همین طور کار کردند.


امام خامنه ای در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی (۱۳۹۱/۰۸/۲۳)


البته باید توجه داشت که اباحه از ریشه بَوح و بُوْوح به معنی اجازه دادن است و در تفکر دینی به فعل و کاری گفته می‌شود که بر اتیان و ترک آن پاداش و کیفری بار نیست و انجام دادن و یا انجام ندادن آن مساوی می باشد؛ اما هنگامی که این قبیل از افعال بر تمام شئون زندگی آدمی تسری پیدا نمایند و تمامی کارها و افعال بشری را شامل شوند؛ تعریفی جدید از زندگی را برای انسان پدید آورده و نوعی آزادی بی قید و شرط را موجب می شود که در تعاریف امروز از آن به لیبرالیسم تعبیر می گردد.

بر این اساس واژه لیبرال (Liberal) در اصطلاح به گونه ای از طرز تفکر در زمینه‌ های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دینی گفته می‌شود که جمیع افعال انسانی را فاقد بار معنوی خوب و بد می داند و در مجموع تکیه اصلی آن بر آزادی هر چه بیشتر و توجه به تمنیات غریزی انسان ها می باشد.


بر این اساس در مکتب غربی لیبرالیسم، آزادی انسان، منهای حقیقتی به نام دین و خداست و از این جهت است که عموم نظریه پردازان غربی ریشه آزادی را هرگز خدادادگی نمی دانند و هیچکدام نمی گویند که آزادی را خدا به انسان داده است و به همین سبب دنبال یک منشا و ریشه فلسفی برای آن می باشند؛ منشایی فلسفی که سبب می شود تا عقل آدمی را در وادی نسبی‌گرایی (Relativism) مجاب و قانع ساخته و اباحه گری را در تمامی شئون زندگی بشری حاکم ساخته و سبک زندگی انسانی را در وادی اباحه گری به چنان ذلتی کشاند که انجام دادن و یا انجام ندادن هر امری را مساوی و علی السویه فرض نماید.

در لیبرالیسم غربی چون حقیقت و ارزش های اخلاقی نسبی است، لذا آزادی نامحدود است. چرا؟ چون شما که به یک سلسله ارزش های اخلاقی معتقدید، حق ندارید کسی را که به این ارزش ها تعرّض می کند، ملامت کنید؛ چون او ممکن است به این ارزش ها معتقد نباشد. بنابراین هیچ حدی برای آزادی وجود ندارد؛ یعنی از لحاظ معنوی و اخلاقی، هیچ حدّی وجود ندارد. منطقا آزادی نامحدود است. چرا؟ چون حقیقت ثابتی وجود ندارد؛ چون به نظر آنها، حقیقت و ارزش های اخلاقی نسبی است.


امام خامنه ای در در دانشگاه تربیت مدرّس‌ (۱۳۷۷/۰۶/۱۲)


کلمه لیبرال (Liberal) نخستین بار در قرون وسطی (Middle Ages) یا همان دوره ی نوزایی و نوزایش غرب شایع گردید؛ دورانی که به عصر رنسانس (Renaissance) معروف شد و از سال‌های ۱۳۰۰ میلادی در ایتالیا آغاز و در طول سه قرن در سراسر اروپا انتشار پیدا نمود و اگر چه در ظاهر فرایند هنر و علوم را در غرب توسعه بخشید، اما در واقع با حذف حقیقتی به نام دین و خدا از بستر حاکمیت در جامعه ی غرب همراه گردید.

اصلاً جهت گیری رنسانس، جهت گیری ضد دینی بود، ضد کلیسایی بود؛ لذا بر پایه‌ی بشرگرایی، انسان‌گرایی و اومانیسم پایه‌گذاری شد. بعد از آن هم همه‌ی حرکات غربی بر اساس اومانیسم بوده، تا امروز هم همین جور است. با همه‌ی تفاوت هایی که به وجود آمده، پایه، پایه‌ی اومانیستی است؛ یعنی پایه‌ی کفر است، پایه‌ی شرک است.


امام خامنه ای در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی (۱۳۹۱/۰۸/۲۳)


البته جایگاه استفاده از واژه لیبرال (Liberal) در فرهنگ گویشی و ترجمان کلامی غرب در طی قرون وسطی دچار دگردیسی فراوانی گردید و از این جهت است که در دوران ابتدایی عصر رنسانس، واژه لیبرال به معنای صناعت های آزاد (Liberal Arts) بکار برده می شد و به هفت علم مقدماتی ای اطلاق می گردید که محصلان در تمامی رشته ها موظف به فراگیری آن بوده و می بایست نسبت به یادگیری آنها اهتمام می ورزیدند.

صناعت های آزاد (Liberal Arts) در ابتدای عصر رنساس دربرگیرنده هفت علم: دستور زبان (Grammar)، بلاغت (Rhetoric)، منطق (Logic)، حساب (Arithmetic)، نجوم (Astronomy)، موسیقی (Music) و هندسه (Geometry) بود که به عنوان علوم مقدماتی شناخته شده و تمامی محصلین موظف به فراگیری آن در ابتدای دوران یادگیری خود می بودند.


اما همین واژه لیبرال بعدها در جوامع غربی به معنای آدم هرزه، ولنگار و عیاش نیز استعمال گردید؛ به طوری که در آثار ادیبان و سخنوران شاخصی همچون ویلیام شکسپیر (William Shakespeare)، واژه لیبرال به عنوان معادلی از برای خطاب انسان های شهوتران و هرزه مورد استفاده قرار می گیرد و متردافی از برای Licentious محسوب می شود.البته واژه لیبرال به مرور زمان وارد ادبیات سیاسی غرب گردید و به جایگاه اصلی خود یعنی معرفی از برای آزادی مطلق و به معنای اباحه پنداری مطلق امور و شئون زندگی انسانی بازگشت و سبب شد تا در فرایندی تاریخی، لیبرالیسم به عنوان یک جنبش سیاسی در طی چهار قرن اخیر سیطره ی واژگانی پیدا نماید و این همه در حالی است که عملاً لیبرالیسم به عنوان یک مکتب و نظام سیاسی تا قرن نوزدهم میلادی از رسمیت جامع در غرب برخوردار نمی باشد.

لیبرالیسم به عنوان یک مکتب و نظام سیاسی نخستین  بار در اسپانیا و در گروهی با عنوان لیبرالِز (Liberales) موضوعیت پیدا نمود و بر این اساس است که لیبرالِز را می توان اولین گروهی دانست که در غرب شکل گرفتند و از واژه لیبرال در مفهوم سیاسی آن برای معرفی خود استفاده نمودند؛ مجموعه ای که از سال ۱۸۱۲ میلادی، مبارزات خود را آغاز نمودند و در نهایت توانستند در سال ۱۸۳۰ میلادی بر سلطنت طلبان پیروز شوند و قانون اساسی مطلوب و مورد نظر خویش را به مرحله ی اجرای کامل در بیاورند.


بر این اساس لیبرال‌ها قرن نوزدهم را دروازه‌ای می‌بینند برای دستیابی و تحقق وعده های عصر رنسانس؛ عصری که سبب شد تا انقلاب علمی بر بستر حذف دین از سایه ی حاکمیت و زندگی اجتماعی مردم به نحو ویژه ای حاکمیت پیدا نماید و تلخی و پستی اباحه گری اجتماعی در ذیل پیشرفت های ویژه  در زمینه هنر و ادبیات به خلسه رفته و در ذیل فلسفه بافی های فراوان، مسیر زیست انسان غرب را متحول نماید.در مجموع باید بر این نکته توجه داشت که لیبرالیسم (Liberalism) مبتنی بر تعریف خود به عنوان نظامی اباحه  گر که تمامی امور دنیوی را مباح می داند و ذات تمامی افعال انسانی را فارق از هر گونه قید و بندی معین می سازد، از ابتدای شکل گیری خود به عنوان نظامی سیاسی، هدف اصلی خود را بر تقابل با اقتدارگرایی و آمریت طلبی (Authoritarianism) بنا نهاد و این گونه بود که عصر رنسانس به دوران تقابل اساسی این تفکر با مذهب و کلیسا معرفی می گردد.در ادامه نیز همین تقابل با هر گونه امر و نهی پذیری و به طور کل مباح انگاری زندگی بشری در منظر لیبرالیسم بود که سبب شد تا قرن بیستم به صحنه ی نا خوشایندی از بروز اختلافات جدی میان نظام لیبرالیسم و سایر نظامات سیاسی غرب در عرصه روابط بین الملل منجر گردد و حتی جنگ های جهانی گسترده ای همچون جنگ جهانی اول و دوم را می توان به نوعی محصول همین امر قلمداد نمود.البته اصلی ترین تقابل صورت گرفته میان لیبرالیسم، یعنی نظام برآمده از تفکر اباحه گری و مباح انگاری زندگی بشری در قرن بیستم را قطعاً می توان در عرصه تقابل میان این نظام با نظام کمونیسم در سطح روابط بین الملل دانست؛ تقابلی که به صورت جدی جهان را درگیر خود ساخت و نظام دو قطبی را با تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب موضوعیت بخشید و پیکره ی جهان مدرن را بر دو قطب راستِ لیبرال و چپِ سوسیال با محور ابرقدرتی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده امریکا بنا نهاد و فضای جنگی حدوداً پنجاه ساله ای را بر عرصه بین المللی حاکم نمود؛ جنگی با عنوان جنگ سرد (Cold War) که موجب شد تا در طول دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۹۰ میلادی، نوع متمایزی از فرایند جابجایی های فرهنگی و تمدنی در سطح جهانی بوقوع بپیوندد؛ جابجایی های فرهنگی و تمدنی ویژه ای که سبب شد تا دوران پُرماجرای نیمه ی دوم قرن بیستم، برای ساکنان جهان رقم زده شود.
در نگاه کلان به کل جهان و از جمله به منطقه… انسان به این نکته‌ی اساسی برخورد می کند و مشاهده می کند. بعد از جنگ اول جهانی، یک نظم جدیدی در عالم و بخصوص در منطقه‌ی ما به‌وجود آمد؛ قدرت هایی جان گرفتند، قدرت های برتر عالم شدند؛ و بعد از جنگ دوم جهانی که تا کنون حدود هفتاد سال از پایان آن می گذرد، این نظم جهانی استقرار پیدا کرد و مدیریت عالم به شکل خاصی درآمد. غرب در واقع، چه به شکل نظام سوسیالیستی و چه به شکل نظام لیبرالیستی، که هر دو غربی بودند، حاکم بر مدیریت جهان شد و مدیریت جهان در اختیار این ها قرار گرفت. آسیا و آفریقا و آمریکای لاتین و مناطق گوناگون دنیا تحت نفوذ و هیمنه و اراده‌ی اینها در طول این هفتاد سال حرکت کردند.


امام خامنه ای در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری (۱۳۹۳/۰۶/۱۳)


بر این اساس قرن بیستم را می توان شروعی شدید و پرتلاطم و در عین حال عجیب برای لیبرالیسم دانست؛ شروعی که در ابتدای آن با استقرار و حضور پر قدرت ایالات متحده آمریکا در عرصه ی روابط بین الملل همراه بود و اولین دولت مدرنی را که بر پایه ی اصول لیبرالی بنیان نهاده شده بود، در ساختار قدرت نظامات جهانی آن دوران، موضوعیت بخشید و در ادامه نیز به معرفی لیبرالیسم به عنوان یک مکتب اقتصادی منسجم، پرداخت که در آن پایه‌های سیستم اقتصادی بر روی مالکیت خصوصی بنا نهاده شده و ابزارهای تولیدِ اقتصادی در دست مالکان خصوصی بود و در این میان سعی نمود تا ایالات متحده آمریکا را به عنوان آرمان شهری شاخص از برای تحقق نظام موفق سرمایه‌داری و سرمایه‌محوری مبتنی بر نظام لیبرالیسم معرفی سازد.


همچنین کثرت جنگ ها و شدت درگیری ها و در عین حال دوری ایالات متحده آمریکا از کانون و مرکز وقوع این درگیری ها در اروپا و آسیا، سبب شد تا یهودیانِ آنگلوساکسونِ آمریکایی، در فراغتی با شکوه، در عرصه ی جهانی به تعریف شاخصه های عینی نظام لیبرالیسم مبادرت ورزند و تبیین سبک زندگی امریکایی (American Way of Life) و رویای امریکایی (American Dream) بر بستر نظام کاپیتالیسم (Capitalism) را به عنوان آرمان نهایی انسان از برای تحقق لیبرالیسم و آزادی انسان از تمامی قید ها معرفی سازند.

در این میان تمرکز ایالات متحده بر امر رسانه و حمایت هوشمندانه ی صنعت سینمای امریکا در فرایند جنگ جهانی دوم به نحوی در ابر قدرتی این کشور موثر بود که حتی جنایات جنگی آمریکا در دوران جنگ دوم جهانی بجای آنکه اسباب انزوای این کشور را در جامعه ی جهانی پدید آورد، به عاملی برای نمایش اقتدار جهانی آن مبدل گردید و موجب شد تا جنایات ضد بشری این کشور، همچون بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در سال ۱۹۴۵ میلادی به صورتی کاملاً وارونه و امری در جهت ثبات جهانی و در راستای تحقق حقوق بشر معرفی شود.


البته قرن بیستم که تقریباً بیش از نیمی از دوران حیات خود را در طوفان درگیری میان دو قطب راستِ لیبرال و چپِ سوسیال و تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب سپری نموده بود، به همین سادگی ها به پایان نرسید و در نهایت با سورپرایز و غافل گیری ویژه و تاریخی خود در حذف بلوک شرق از عرصه ی نظامات جهانی و حاکمیت لیبرالیسم با محوریت ایالات متحده آمریکا در صحنه ی روابط بین الملل همراه گردید.

بسیاری از کشورهای حاضر در بلوک شرق و یا متمایل به ایشان؛ پس از فروپاشی دیوار برلین در ۹ نوامبر۱۹۸۹ میلادی و آگاهی از پایان وضعیت سوسیالیستی و سپری شدن دوران مواضع چپ گرایانه ی در عرصه  روابط      بین الملل، شبانه راست گردیده و عموما پروسه ی دولت سازی (State Building) و همچنین فرایند نظام سازی (System Building) خویش را با درک شرایط، به سمت و سوی پذیرش باورهای لیبرالیسم تغییر مسیر و جهت دادند و بعضاً طی دیدار با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، تصمیم به اجرای سیاست‌های تعدیل گرفتند و این سیاست های تعدیلی (Structural Adjustment) را به صورتی همه جانبه و در ابعاد مختلف فرهنگی، سیاسی و… آن پیگیری کردند و پیش از حذف رسمی بلوک شرق از عرصه نظام بین الملل که در نهایت با فروپاشی رسمی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی (Union of Soviet Socialist Republics) در ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ میلادی محقق گردید، اقدام به تغییر موضع و تعدیل مشی و منش سویالیستی خود و جابجایی آن با آرمان های لیبرالیستی در عرصه های مختلف اجتماعی نمودند.


شُک و بُهت ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پایان قرن بیستم و حذف قطب چپِ سوسیال از عرصه ی روابط بین الملل و در عین حال حاکمیت مطلق راستِ لیبرال و پذیرش ابر قدرتی ایالات متحده آمریکا سبب شد تا بسیاری از اندیشمندان و نظریه پردازان جهان، یا کنج انزوا را برگزینند و یا با مطلق انگاری و کمال دیدن لیبرالیسم، خویش را آخرین انسان ها (The Last Man) فرض نموده و نظریاتی همچون پایان تاریخ (The End of History) را مطرح نمایند.ادامه دارد…

.

 • تاریخ : ۹ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش

در ادامه این مطلب از فارسی ها جدیدترین عکس ها و بیوگرافی بهنام بانی و همسرش را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم .

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش (4)

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش

بهنام بانی متولد ۱۱ مهرماه ۱۳۶۶ از دامغان می باشد .

او یک خواهر بزرگتر دارد .

اختلاف سنی این خواننده پاپ با مادرش ۱۹ سال می باشد .

در ۸ سالگی قاری قرآن در صف مدرسه بود و از همان بچگی آرزوی خوانندگی و کنسرت را در سر داشت .

او علت علاقه اش به موسیقی را پدرش می داند .

در ۱۰ سالگی تمرینات موسیقی را پیش پدرش شروع کرد .

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش (6)

موسیقی سنتی را نزد مرحوم محمد نوری آموخت .

دوران دانشجویی خود را در رشته مهندسی عمران در سال ۸۴ در شاهرود گذراند .

از همان موقع دانشجویی در زمینه موسیقی فعالیت می کرد .

اما به گفته خودش موفقیتی نداشت و صدایش شنیده نشد .

حمید حامی ، مرحوم ناصر عبدالهی و محمد اصفهانی خوانندگان مورد علاقه بهنام بانی می باشند .

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش (1)

فعالیت حرفه ای بهنام بانی با تنظیم حامد برادران وارد فاز جدیدی شد .

در دو سال اخیر بهنام بانی طرفداران بسیاری را جذب کرد و یکی از خوانندگان محبوب در میان مردم شد .

بطوریکه کمتر کسی پیدا می شود که صدای این خواننده سیبیلو و دوست داشتنی را نشنیده باشد .

بسیاری از مردم بهنام بانی را به واسطه سبیلش می شناسند .

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش (5)

تعدادی از آهنگ های معروف بهنام بانی بسمه ، اخماتو وا کن ، چه بخوای چه نخوای ، همه دنیام و .. نام دارد .

بهنام بانی هنوط ازدواج نکرده است و مجرد می باشد .

آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی بهنام بانی دل بی قرارم را به شما کاربران گرامی پیشنهاد می کنیم .

نوشته بیوگرافی بهنام بانی و همسرش اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۹ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش

در ادامه این مطلب از فارسی ها جدیدترین عکس ها و بیوگرافی بهنام بانی و همسرش را برای شما کاربران گرامی آماده کرده ایم .

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش (4)

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش

بهنام بانی متولد ۱۱ مهرماه ۱۳۶۶ از دامغان می باشد .

او یک خواهر بزرگتر دارد .

اختلاف سنی این خواننده پاپ با مادرش ۱۹ سال می باشد .

در ۸ سالگی قاری قرآن در صف مدرسه بود و از همان بچگی آرزوی خوانندگی و کنسرت را در سر داشت .

او علت علاقه اش به موسیقی را پدرش می داند .

در ۱۰ سالگی تمرینات موسیقی را پیش پدرش شروع کرد .

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش (6)

موسیقی سنتی را نزد مرحوم محمد نوری آموخت .

دوران دانشجویی خود را در رشته مهندسی عمران در سال ۸۴ در شاهرود گذراند .

از همان موقع دانشجویی در زمینه موسیقی فعالیت می کرد .

اما به گفته خودش موفقیتی نداشت و صدایش شنیده نشد .

حمید حامی ، مرحوم ناصر عبدالهی و محمد اصفهانی خوانندگان مورد علاقه بهنام بانی می باشند .

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش (1)

فعالیت حرفه ای بهنام بانی با تنظیم حامد برادران وارد فاز جدیدی شد .

در دو سال اخیر بهنام بانی طرفداران بسیاری را جذب کرد و یکی از خوانندگان محبوب در میان مردم شد .

بطوریکه کمتر کسی پیدا می شود که صدای این خواننده سیبیلو و دوست داشتنی را نشنیده باشد .

بسیاری از مردم بهنام بانی را به واسطه سبیلش می شناسند .

بیوگرافی بهنام بانی و همسرش (5)

تعدادی از آهنگ های معروف بهنام بانی بسمه ، اخماتو وا کن ، چه بخوای چه نخوای ، همه دنیام و .. نام دارد .

بهنام بانی هنوط ازدواج نکرده است و مجرد می باشد .

آهنگ بسیار زیبا و شنیدنی بهنام بانی دل بی قرارم را به شما کاربران گرامی پیشنهاد می کنیم .

نوشته بیوگرافی بهنام بانی و همسرش اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ تیتراژ برنامه باغ ملی بهنام بانی

♪ آهنگ فوق العاده زیبا و شنیدنی از برنامه باغ ملی شبکه یک با صدای بهنام بانی

Download New Track By : Behnam Bani – Bagh Melli Text And Direct Links In UpMusic

behnam bani دانلود آهنگ تیتراژ برنامه باغ ملی بهنام بانی

متن آهنگ باغ ملی بهنام بانی

♪♪ دو سه روزه دلم یه حال خوبی داره ♪♪
♪♪ تورو دیدن چقد رو من اثر میذاره♪

♪♪ I have a nice goodness two days ago on Tuesday ♪♪
♪♪ I saw you, I got the effect. ♪

♪♪ دو سه روزه عجیب چشام ♪♪
♪♪ همش دنبال توئه کاره توئه ♪♪

♪♪ Two-three-day dazzling eyes ♪♪
♪♪ they’re all looking for you. ♪♪

♪♪ دو سه روزه بهت حواسم هرجا پرته ♪♪
♪♪ دو سه روزه عجیبه دلم هواتو کرده ♪♪

♪♪ Two-three-day idol I senses wherever the penetration ♪♪
♪♪ two-three-day aj, my heart is HuoTo ♪♪

♪♪ داره تو قلب من چی میشه ♪♪
♪♪ اینا کاره توئه کاره توئه ♪♪

♪♪ you’re in my heart fountain ♪♪
♪♪ it’s your job ♪♪

♪♪ وای دل بی قرارم دیگه دل ندارم ♪♪
♪♪ دیگه تا کی باید این عشقو به روم نیارم♪♪

Oh my heart, except you, ♪♪
♪♪ in the sky, you’re a star, ♪♪

وای دل بی قرارم کیو جز تو دارم ♪♪
♪♪ توی آسمون دنیام تویی تک ستارم ♪♪

♪♪ Oh, I’m not happy with the heart, ♪♪
♪♪, so long as I do not need this love, ♪♪

♪♪ وای دل بی قرارم دیگه دل ندارم ♪♪
♪♪ دیگه تا کی باید این عشقو به روم نیارم ♪♪

♪♪ وای دل بی قرارم کیو جز تو دارم ♪♪
♪♪ توی آسمون دنیام تویی تک ستارم ♪♪

♪♪ دل و دلدار تویی غم و غمخوار منم ♪♪
♪♪ به خدا یار تویی دل بیمار منم ♪♪

♪♪ دل و دلدار تویی غم و غمخوار منم ♪♪
♪♪ به خدا یار تویی دل بیمار منم ♪♪

♪♪ وای دل بی قرارم دیگه دل ندارم ♪♪
♪♪ دیگه تا کی باید این عشقو به روم نیارم ♪♪

♪♪ وای دل بی قرارم کیو جز تو دارم ♪♪
♪♪ توی آسمون دنیام تویی تک ستارم ♪♪

♪♪ وای دل بی قرارم دیگه دل ندارم ♪♪
♪♪ دیگه تا کی باید این عشقو به روم نیارم ♪♪

♪♪ وای دل بی قرارم کیو جز تو دارم ♪♪
♪♪ توی آسمون دنیام تویی تک ستارم ♪♪

آهنگ برنامه باغ ملی بهنام بانی

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ تیتراژ برنامه باغ ملی بهنام بانی

 • تاریخ : ۹ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : فیلم

دریافت فیلم: محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان امور سینمایی،سمعی و بصری در حکمی دکتر ابراهیم داوغه‌زاده را به عنوان دبیر جشنواره ملی فیلم فجر منصوب کرد.

به گزارش دریافت فیلم، متن کامل حکم ریاست سازمان سینمایی خطاب به دکتر ابراهیم داروغه‌زاده به عنوان دبیر جشنواره ملی فیلم فجر به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر ابراهیم داروغه‌زاده

باسلام

نظر به شایستگی ،تعهد و تجارب ارزشمندتان در مدیریت رویدادهای فرهنگی و جشنواره ها به موجب این حکم به دبیری جشنواره ملی فیلم فجر منصوب می شوید.

جشنواره فیلم فجر مهم ترین  رویداد حرفه ای  سینمای ایران،و برگزاری همزمان آن با دهه مبارک فجر، با پیشینه ای به قدمت انقلاب اسلامی ارزش و اهمیت آن را دو چندان می نماید.

انتظار دارد، با همکاری مؤثر شورای سیاست گذاری  نسبت به ایفای سهم از برنامه جامع سینمای ایران در کشف و معرفی استعدادهای درخشان در کنار بهره گیری و قدرشناسی  از تجارب به بار نشسته صاحبان تجربه و علم این هنر بی بدیل، موفق باشید.

انتظار مردم هنردوست ، همراهان همیشگی سینما و خانواده بزرگ سینما ی ایران برگزاری رویدادی حرفه ای ،باشکوه،پرنشاط و فراگیر در شأن سینمای ایران اسلامی است، که انشاءالله شاهد آن خواهیم بود.

محمدمهدی حیدریان

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان امور سینمایی،سمعی و بصری

براساس این گزارش، دکتر ابراهیم داروغه‌زاده در حال حاضر مسولیت معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان امور سینمایی،سمعی و بصری را نیز عهده‌دار است و در کارنامه کاری وی مسولیت‌های مختلف فرهنگی-هنری نظیر: مدیرعامل مؤسسه رسانه‌های تصویری وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر چهارمین جشنواره فیلم شهر با ماجرا شهری انسانی برای انسان شهری، مدیرعامل مؤسسه تصویر شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی، قائم‌مقام دبیر جشنواره بین‌المللی فیلم فجر ۳۲، عضو شورای سیاستگذاری نخستین همایش سازمان¬های مردم نهاد سلامت، عضو شورای فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست آقای دکتر هاشمی (هم اکنون)، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی و هنری آوای هنر سلامت و … دیده می‌شود.

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید شهاب مظفری معذرت

همین حالا دانلود کنید و گوش دهید به آهنگ زیبای شهاب مظفری بنام معذرت با لینک مستقیم ♪

شعر : نازنین مشرفی / تنظیم کننده : سعید شمس

Download New Track By : Shahab Mozaffari | Mazerat With Text And Direct Links In UpMusic

Mazerat دانلود آهنگ جدید شهاب مظفری معذرت

متن آهنگ معذرت شهاب مظفری

♪♪♫♫♪♪♯
معذرت اگه کمم واسه دلت نگفتم حرفامو بهت گذاشتم عاشقم بشی
شدم تمام عامل سرگیجه های دائمت نفهمیدی که عشق من تو زندگیت مزاحمه
معذرت اگه داد میزدم سرت اگه چشمات همش تره ♪
اگه بعد از این بازیا میگفتم بار آخره شکستنت جلو چشام منو از رو نمیبره دروغام میشد باورت ♪♪♫♫♪♪♯
منو ببخش ♪
معذرت اگه مجبور شدی بری حق داری هرچی که بگی کاری کردم که دائما بگی لعنت به زندگیم
ترسیدم خیانت کنم بهت از روی بچگی ♪
معذرت واسه قرصای هر شبت که هرکدومشم کمه واسه آروم گرفتنت ♪♪♫♫♪♪♯
میدونم هرچی میکشی همش به خاطر منه پشیمونم ببین منو معذرت تنها حرفمه
شهاب مظفری معذرت ♪♪♫♫♪♪♯
معذرت واسه اون همه خاطره که کرده بازی با دلت♪
معذرت اگه همش مرددم گفته بودم که قید احساسمو دیگه زدم♪
تو لیقاتت این نبود نمیدونستی من بدم هی بهونه کردم چطور دیگه جوابتو ندم
منو ببخش ♪
معذرت اگه مجبور شدی بری حق داری هرچی که بگی کاری کردم که دائما بگی لعنت به زندگیم ♪♪♫♫♪♪♯
ترسیدم خیانت کنم بهت از روی بچگی♪
معذرت واسه قرصای هر شبت که هرکدومشم کمه واسه آروم گرفتنت♪
میدونم هرچی میکشی همش به خاطر منه پشیمونم ببین منو معذرت تنها حرفمه

♪♪♫♫♪♪♯

شهاب مظفری معذرت

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید شهاب مظفری معذرت

 • تاریخ : ۹ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : فیلم

دریافت فیلم: فیلم سینمایی «یک روزبخصوص» به کارگردانی همایون اسعدیان میهمان خانه ها شد.

به گزارش دریافت فیلم، سعید خندق آبادی مدیر عامل موسسه هنرهای تصویری سوره ، درباره توزیع نسخه نمایش خانگی فیلم سینمایی « #یک_روزبخصوص » در سطح کشور گفت: « #یک_روزبخصوص »  مطرح کردن ماجرا افشای یک فساد دارویی است که در ماجرا استفاده شده. یک روز بخصوص از روز سه شنبه در شهرستانها و از امروز چهارشنبه در تهران توزیع شده است.

وی گفت : نسخه نمایش خانگی فیلم سینمایی « یک روز بخصوص  » به همراه فیلم کوتاه بسیار جذاب پشت صحنه از روند ساخت فیلم  می باشد .

در چکیده ماجرا این فیلم آمده است: :

حامد باید برای عمل قلب خواهرش دست به یک انتخاب بزند، انتخابی که در آینده مسیرهای متفاوتی را پیش روی او قرار می‌دهد.

 بازیگران: مصطفی زمانی ، فرهاد اصلانی ، پریناز ایزدیار ، محسن کیایی ، شیرین آقارضاکاشی ، شیرین یزدان بخش ، افسانه کمالی ، مجتبی پیرزاده ، ایلیا نصرالهی

 عوامل فیلم:

کارگردان، تهیه کننده: همایون اسعدیان/ نویسنده: همایون اسعدیان با همکاری مجید قیصری/  مجری طرح: مازیار میری/ مدیر فیلمبرداری: علی قاضی/ طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی/ طراح صحنه و لباس: کامیاب امین عشایری/ صدابردار: ساسان نخعی، محمود کاشانی/ دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: مریم هژیروند/ دستیاران کارگردان: مهدی لطیفی، نگار جنیدی/ منشی صحنه: ندا قائدی/ مدیر تولید: مجید کریمی/ مدیر تدارکات: سیدرسول سیدحاتمی/ عکاس: مهدی دلخواسته/ مشاور رسانه‌ای: بیتا موسوی

 • تاریخ : ۹ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

آواز خواندن امیر عباس کچلیک در کنسرت محمدرضا گلزار

هم اکنون در مجله آنلاین فارسی ها با گزارشی از آواز خواندن امیر عباس کچلیک کودک ۷ ساله معروف در کنسرت محمدرضا گلزار در خدمت شما هستیم .

آواز خواندن امیر عباس کچلیک در کنسرت محمدرضا گلزار

آواز خواندن امیر عباس کچلیک در کنسرت محمدرضا گلزار

محمدرضا گلزار سوپر استار و خواننده ایرانی شب گذشته در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران روی صحنه رفت .

مهمان ویژه این کنسرت امیر عباس کچلیک کودک هفت ساله محبوب بود .

امیر عباس در بخشی از این کنسرت به روی صحنه رفت .

او آهنگ حمید صفت بنام بخشش را خواند و با استقبال حاضران رو به رو شد .

گفتنی است حمید صفت خواننده رپ ایرانی به اتهام قتل پدرخوانده اش در زندان می باشد .

نوشته آواز خواندن امیر عباس کچلیک در کنسرت محمدرضا گلزار اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

 • تاریخ : ۹ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

اس ام اس طنز و خنده دار عید قربان شهریور ۹۶

همینک در فارسی ها اس ام اس های طنز و خنده دار عید قربان شهریور ۹۶ را برای شما عزیزان گردآوری کرده ایم .

امیدواریم دوست داشته باشید و لذت ببرید .

اس ام اس طنز و خنده دار عید قربان شهریور 96

اس ام اس طنز و خنده دار عید قربان شهریور ۹۶

 

می دونی؟

میگن گوسفندا همشون آنفولانزای خوکی گرفتن تو رو خدا تو نگیری ها ..

من یکی رو تو حساب کردم ..

عید قربان مارو جلو در و همسایه ضایع نکن ..

عید قربان مبارک ..

.

تا حالا فکر کردین اگر خدا به حضرت ابراهیم امر می کرد به جای پسرش ، زنشو قربانی کنه این مراسم هر سال با چه شکوهی تکرار می شد ؟

عید قربان بر شما مبارک باد ..

.

اس ام اس طنز و خنده دار عید قربان شهریور ۹۶

.

عید سعید قربان لغو شد !

( ستاد روحیه دهی به گوسفندان )

.

به حرمت گوسفندی كه جانه حضرت اسماعیل رو نجات داد ۷ مرتبه بگو بع بع ..

این اس ام اس رو برای ۷ گوسفند دیگر ارسال كن ..

حتما بفرست حاجت میگیری ..

نخند بع بع كن ..

یه نفر كوتاهی كرد بعد ۷ روز عر عر میكر ..

عید قربان مبارک ..

.

اگر زنده ای پیامک بده (طرح آمار گیری از بازماندگان عید قربان) !!

عید قربان مبارک ..

.

 

سلام خوبی ؟

الان کجایی ؟

راستی بهت تبریک میگم واقعا باید خوشحال باشی نه ؟

کاری که تو کردی واقعا شاهکار بود خیلی خیلی حرفه ای هستی ..

هیچکی فکرشم نمیکرد بتونی دیروز از زیر تیغ فرار کنی تو باعث افتخار بقیه گوسفندایی !!

عید قربان مبارک ..

.

این روزا خیلی مواظب خودت باش ..

جونت در خطره ..

ممکنه سرتو ببرن ..

این اس ام اس رو برای گوسفند های دیگه هم بفرست ..

.

عید قربان نزدیک است تا می تونی علف بخور قیمتت بره بالا ..

.

عید قربان نزدیکه ..

این جماعت براشون گاو و گوسفند فرقی نمی کنه ..

خیلی نگرانتم ..

.

این دو سه روز رو رژیم بگیر تا لاغر شی که انتخابت نکنن !

اینو به بقیه گله هم بگو !!!

عید قربان مبارک باد ..

.

زودتر به دفتر تهیه و ارسال چارپایان واسه ذبح عید قربان مراجعه کن !!

التماس دعا ..

.

همیشه آرزو داشتم جگرتو بخورم و الان خیلی خوشحالم چون فردا دیگه به آرزوم میرسم .

این دو سه روز رو رژیم بگیر تا لاغر شی که انتخابت نکنن!

اینو به بقیه گله هم بگو ..

عید قربان بر شما مبارک ..

اس ام اس طنز و خنده دار عید قربان

همچنین در فارسی ها استاتوس و پیامک تبریک عید قربان را بخوانید .

نوشته اس ام اس طنز و خنده دار عید قربان شهریور ۹۶ اولین بار در فارسی ها. پدیدار شد.

صفحه 1 از 91
12345678910 بعدی 203040...«