فرا رسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان، تسلیت باد
چاپ کتاب توسط ریاست واحد دره شهر
مجموعه نام و مکانیزم های شیمی آلی
مشخصات دروس همراه با فایل های آن ها (کلیک کنید)
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر، با نگرشی جدید بسوی توسعه و اشتغال
گروه نرم افزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر، پلی بین تخصص و اشتغال

جدیدترین اخبار